Arrow Tag (Anak Panah Tumpul) Untuk Latihan Anak Agar Lebih Aman!!

 Arrow tag dapat digunakan sebagai alat latihan Memanah usia dini/anak-anak. Dapat juga sebagai kelangkapan memanah pada kegiatan outbond atau  war of arrow games. Lebih aman untuk anak

Contoh latihan anak-anak menggunakan arrow tag;

Video latihan memanah menggunakan arrowtag